Als One More International zijn we ons bewust van onze verantwoordelijkheden voor een duurzaam milieu en werken we dienovereenkomstig. Daarnaast hebben we als bedrijf meerdere principes en doelstellingen in die richting geadopteerd.

Namelijk;

Het milieubewustzijn van onze teamgenoten en onze onafhankelijke distributeurs te versterken,

Onze wettelijke verplichtingen inzake milieuaspecten na te komen en werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de voorwaarden,

Bronnen te besparen en energie-efficiëntie te verhogen,

Afvalbronnen te verminderen en te recyclen,

Natuurlijke bronnen te beschermen en efficiënt te gebruiken.