Als One More International ondersteunen wij sinds de eerste dag van onze oprichting belangrijke projecten op het gebied van sociale verantwoordelijkheid en implementeren we belangrijke en nuttige projecten voor de samenleving in onze activiteiten, binnen het kader van ethische regels. We hebben wat dit betreft steeds een leidende rol gespeeld onder de bedrijven en we zullen dit blijven doen. Daarnaast sponsoren we ook verenigingen waarvan we de projecten bijtreden. Zo hebben we ondermeer het Project "Will You Play With Me?" gesponsord, dat in mei 2019 werd gelanceerd om de workshop Kunst en Leven voor Straatkinderen tot leven te brengen. We steunen dit en alle andere projecten die de samenleving ten goede komen.

Het voornaamste doel van ons bedrijf is om als One More International duurzame projecten te ondernemen.

Enkele van onze projecten zijn de volgende;

One More Woman

Einde 2017 hebben we onder leiding van onze 2e Algemene Voorzitter Mevr. Sevcihan Saygılı een burgervereniging in het leven geroepen onder de naam “One More Woman”. Deze beweging werd mede ondersteund door de toenmalige leiders van de organisatie One More International. Het voornaamste doel is bijstand te verlenen aan vrouwen opdat ze als vrouw een comfortabel leven zouden kunnen

leiden en hen te laten weten dat ze altijd op de steun van One More International kunnen rekenen. Als One More Family hebben we veel vrouwen werkgelegenheid geboden, hun persoonlijke ontwikkeling ondersteund en voor de maatschappij gewonnen. Waar dit een bron van trots zou kunnen zijn gaat onze interesse eerder uit naar de toekomst, in de hoop vrije en gelukkige vrouwen te zien die geen behoefte hebben aan onze steun.

“One More Breath” (Bebossingswerken)

In 2020 zijn we begonnen met de uitvoering van een van onze duurzame projecten onder de naam

"One More Breath"

(Nog Een Adem). De eerste fase van dit project is de oprichting van een herdenkingswoud “One More Memorial Forest” met een donatie van 10.000 jonge boompjes. De tweede fase is het overschakelen tegen 2022 op het "Paperless Office" (Papierloos Kantoor) systeem om natuurvervuiling tegen te gaan, bossen te beschermen, inktverbruik te verminderen en onnodig papierverspilling te voorkomen. Elke stap die we vandaag zetten, zal morgen terugkeren als een grote adem voor ons allen. Omdat we ons hiervan bewust zijn, zullen we onze projecten voor een groener land, een na een realiseren met alle middelen waarover we beschikken.

One More Education (Onderwijs voor kinderen in nood)

Als One More International hebben we er vanaf de eerste dag naar gestreefd kinderen te helpen. In dit verband hebben we de eerste stappen gezet om ons project "One More Education" (Nog Een Onderwijs/Opleiding) vanaf december 2020 in het leven te roepen. We bereiden ons voor om educatieve ondersteuning te bieden aan onze kinderen in nood. We streven ernaar om elk jaar 20 kinderen in nood te identificeren en hen te ondersteunen bij het voortzetten van hun onderwijs of opleiding. Ieder kind heeft recht op onderwijs! En we zullen met al onze kracht werken om ervoor te zorgen dat onze kinderen ook daadwerkelijk van dit recht kunnen genieten.