One More İnternational olarak, sürdürülebilir bir çevre için sorumluluklarımızın bilincinde ve bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Yürüttüğümüz çalışmalar dışında şirket olarak ilke edindiğimiz birçok nokta bulunmaktadır.

Bunlar;

  • Ekip arkadaşlarımızın ve bünyemizde bulunan bağımsız distribütörlerimizin çevreye duyarlılığını arttırmak,
  • Çevre boyutları ile ilgili yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve şartlara uygun çalışmalar yürütmek,
  • Kaynak tasarrufunu ve enerji verimliliğini arttırmak,
  • Atık kaynaklarını azaltmak ve geri dönüşüme kazandırmak,
  • Doğal kaynakları korumak ve verimli bir şekilde kullanmak.